Số điện thoại: 0933 8808 66
Email: lhluan1806@gmail.com
Địa chỉ nhận thư: 65 Khu Dân Cư Ven Sông (Nguyễn Văn Linh), Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam