<?php echo YARIS; ?>

YARIS

Giá từ: 650.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Hatchback
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tự động vô cấp
<?php echo WIGO; ?>

WIGO

Giá từ: 345.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Hatchback
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số sàn 5 cấp
<?php echo VIOS; ?>

VIOS

Giá từ: 490.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe trong nước
 • Thông tin khác: Số tay 5 cấp
<?php echo COROLLA ALTIS; ?>

COROLLA ALTIS

Giá từ: 697.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe trong nước
 • Thông tin khác: Số tay 6 cấp
<?php echo CAMRY; ?>

CAMRY

Giá từ: 1.029.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Sedan
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tự động 6 cấp
<?php echo FORTUNER; ?>

FORTUNER

Giá từ: 1.033.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: SUV
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Xuất xứ: Xe trong nước
 • Thông tin khác: Hộp số tay 6 cấp
<?php echo LAND CRUISER PRADO; ?>

LAND CRUISER PRADO

Giá từ: 2.340.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: SUV
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tự động 6 cấp
<?php echo LAND CRUISER; ?>

LAND CRUISER

Giá từ: 3.983.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: SUV
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tự động 6 cấp
<?php echo ALPHARD LUXURY; ?>

ALPHARD LUXURY

Giá từ: 4.038.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: Đa dụng
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Hộp số tự động 8 cấp
<?php echo RUSH; ?>

RUSH

Giá từ: 668.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: SUV
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tự động 4 cấp
<?php echo INNOVA; ?>

INNOVA

Giá từ: 771.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 8
 • Kiểu dáng: Đa dụng
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe trong nước
 • Thông tin khác: Số tay 5 cấp
<?php echo AVANZA; ?>

AVANZA

Giá từ: 544.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 7
 • Kiểu dáng: Đa dụng
 • Nhiên liệu: Xăng
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số sàn 5 cấp
<?php echo HIACE; ?>

HIACE

Giá từ: 999.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 15
 • Kiểu dáng: Thương mại
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số sàn 5 cấp
<?php echo HILUX; ?>

HILUX

Giá từ: 622.000.000 VND

 • Số chỗ ngồi: 5
 • Kiểu dáng: Bán tải
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Xuất xứ: Xe nhập khẩu
 • Thông tin khác: Số tay 6 cấp